Kvantitativt studie - kategoriseringer af elevtilgange til undervisning og aktiviteter i undervisningen – Københavns Universitet

31. december 2018

Kvantitativt studie - kategoriseringer af elevtilgange til undervisning og aktiviteter i undervisningen

Projektet tager udgangspunkt i et stort datamateriale, samlet i et 4-årigt afsluttede
gymnasieforskningsprojekt.

Projektgruppe

Helle Mathiasen, projektleder, KU

Helle Rootzén, projektleder, DTU

Projektperiode

2017-2018