31. december 2018

Kvantitativt studie - kategoriseringer af elevtilgange til undervisning og aktiviteter i undervisningen

Projektet tog udgangspunkt i et stort datamateriale, samlet i et 4-årigt afsluttende
gymnasieforskningsprojekt.

Projektet er udmundet i en artikel i tidsskriftet læring og medier (LOM): Gymnasieelevers dømmekraft - et undervisningskontekstuelt it-anvendelsesperspektiv.

Projektgruppe

Helle Mathiasen, projektleder, KU

Helle Rootzén, projektleder, DTU

Projektperiode

2017-2018