28. februar 2014

En pilotundersøgelse af fire gymnasieskolers løfteevne

Del 1 af 2: Analyse af hvilke elementer der har betydning for skolernes løfteevne

Del 2 af 2: Hvilke metoder og indholdselementer vil være relevante for en undersøgelse i større skala?

Projektbeskrivelse: På 4 udvalgte skoler med god løfteevne undersøges hvorfor de løfter bedre end forventet. Ud fra tidligere undersøgelser valgtes et antal hypoteser som blev undersøgt gennem interviews og observationer på skolerne.

Projektgruppe: Konsulentfirma Hammer & Glahn og Institut for Naturfagenes Didaktik.

Projektleder: Sverri Hammer

Projektperiode: Oktober 2013 - februar 2014

Hent rapporten (pdf).