Mind the Gap

EU-projektet 'Mind the Gap' arbejdede med udfordringer i kommunikationen mellem politikere, skoleledere, undervisere og elever i forbindelse med udbredelsen og brugen af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU). Arbejdspakke 3 fokuserede på hvordan UBNU kunne anvendes til at fremme elevers naturfaglige kompetencer. Dette skete ved at sammenligne læreplaner i naturfag i forskellige EU-lande og videooptage eksempler på god naturfagsundervisning som fremmer naturvidenskabelige kompetencer.  

Projektperiode: 2008 - 2010
Projektmedarbejdere: Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU (projektansvarlig), Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU (projektansvarlig), Robert Evans, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU (projektansvarlig)
Eksterne projektmedarbejdere: Sibel Erduran, University of Bristol, Xiaomei Yan, University of Bristol, Monika Reti, Hungary