30. juni 2014

Hvad er en Nano-studerende?

Formålet med undersøgelsen var at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges fremadrettet for uddannelsen.

Download rapporten: Mødet med Nanoscience (pdf)

Projektgruppe

Postdoc Henriette T. Holmegaard (projektleder), Lektor Lene Møller Madsen og videnskabelig assistent Rie Hjørnegaard Malm

Projektperiode

December 2013 – juni 2014