31. december 2013

Nye Naturfagslæreres Netværk 2012-2013

Projektdeltagere: Claus Jessen (kursuskoordinator), Ørestad Gymnasium/IND, Christine Holm, IND; Jens Dolin, IND; 

Varighed: Januar 2012 - december 2013

Finansiering: Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet, IND og de deltagende skoler.

Hjemmeside: Kursushjemmeside for netværket 2012/2013
Her findes nærmere oplysninger om program, materialer fra kurset, etc.

Formål

Overordnet formål var at etablere og understøtte netværk af nyuddannede lærere i gymnasiets naturfag til i deres første år at udvikle en undervisningsmæssig praksis baseret på feltets erfaringer og fagdidaktisk forskning. Der kunne herigennem opfyldes en række målsætninger:

  • At facilitere overgangen fra at arbejde med naturvidenskab til at arbejde med naturfag, dvs. at transformere videnskabsfaget til undervisningsfag.
  • At skabe et forum for erfaringsudveksling på tværs af skoleformer og skolekulturer og herigennem skabe synergieffekt mellem skolerne.
  • At skabe et forum for diskussion og indførelse af nye undervisningsformer og undervisningsmidler i naturfagene.
  • At fastholde nye naturfagslærere i gymnasiet ved at udvikle et rum for italesættelse af faglige, personlige og sociale udfordringer i deres arbejde

Rapport fra projektet

Relaterede projekter

I 2010/2011 gennemførtes et pilotprojekt med netværk for for nye naturfagslærere, se hjemmeside: Nye Naturfagslæreres Netværk 2010/2011