Evaluering af Naturvidenskab - der hvor du er. Udvikling af ny naturvidenskabelig formidlingsprofil på Danmarks Tekniske Museum

Projektet ”Naturvidenskab – der hvor du er. Udvikling af ny naturvidenskabelig formidlingsprofil på Danmarks Tekniske Museum” havde som ambition at udvikle deres udstillinger, aktiviteter og undervisningsforløb på museet. Projektet havde fokus på at arbejde med følgende aspekter i deres udvikling af ny formidling på museet:

  • At synliggøre at naturvidenskab ikke kun handler om formler og teknik, men om den verden og hverdag vi hver især lever i.
  • At vise hvordan naturvidenskabelig indsigt er vigtig for at kunne handle og træffe valg i vores liv. 
  • At vise hvordan naturvidenskabelig indsigt gør verden større og mere interessant.
  • At tage udgangspunkt i, at alle har forskellige indfaldsvinkler til naturvidenskabelige indsigter.

Det skulle ske gennem udvikling af ni eksperimenter, hvor formålet var at udvikle og afprøve værktøjer, metoder og praksis.  Et eksperiment har i projektet været defineret som en konkret indsats i en enten eksisterende eller nyudviklet udstilling, aktivitet eller undervisningsforløb. De første seks eksperimenter var enkeltstående, mens de sidste tre eksperimenter foregik samlet omkring emnet kunstig intelligens. 
Projektet modtog støtte fra Novo Nordisk Fonden

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) stod for at udvikle evalueringskapacitet på projektet og bidrage til udviklingen af den nye formidlingsprofil.

Evalueringen satte fokus på tre områder:

Hovedformål:

  • at bidrage til, at museet selv kan gennemføre evalueringer af formidlingsaktiviteter fremadrettet

Underformål:                         

  • at guide projektets fortsatte udvikling med henblik på at tilpasse aktiviteterne
  • at bidrage til, at museet kan udvikle nye formidlingsværktøjer

Projektholder

Danmarks Tekniske Museum

Evalueringens design

Evalueringen blev tilrettelagt som en procesevaluering med afsæt i aktionslæring, hvis formål var at understøtte udviklingen af indsatsen gennem løbende evaluering og feedback. I samarbejde med Danmarks Tekniske Museum udviklede NEUC redskaber til evaluering og udvikling af de enkelte eksperimenter.

Data fra arbejdet med udviklingen af evalueringsredskabet, udviklingen af aktiviteter og opbygningen af evalueringskapacitet blev analyseret i en synteseworkshop, som mundede ud i læringspointer.

Afrapporteringen er sket som løbende læringsworkshop, konkrete redskaber og som et bidrag til museets publikation: ”Fremtidens museum – teknologi, samfund og bæredygtig dannelse”, med kapitlet ”Opbygning af intern evalueringskapacitet” Find publikationen her.

Evalueringens projektgruppe

Karina Magnussøn Andresen (IND)

Majken Svendsen (Astra)

Projektperiode

2021-2023