31. december 2018

Forskningsbevilling fra Novo Nordisk fonden sætter fokus på talent og overgangen til arbejdslivet

To forskningsprojekter på IND vil i perioden 2014-2018 sætte fokus på studerendes veje gennem deres universitetsuddannelser. Forskningsprojekterne vil indgå som et væsentligt bidrag til instituttets forskning i universitetspædagogik på de naturvidenskabelige uddannelser.

Hvordan gøres og produceres talent på naturvidenskabelige uddannelser

Med Bjørn Friis Johannsen i spidsen skal  begrebet talent belyses i forhold til flere af det Natur- og Biovidenskabelige fakultets uddannelser. Projektet skal bidrage til at skabe ny viden om, hvordan de naturvidenskabelige uddannelser bruger talentbegrebet i forhold til masseuniversitetets undervisning i naturfagene. Projektet blev påbegyndt marts 2014.

Fra studerende til ansat

Det andet projekt har Henriette Tolstrup Holmegaard i spidsen og fokuserer på studerendes overgange til arbejdslivet. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i udvalgte tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, og følger gennem et længdesnitsdesign, de studerendes veje ud i arbejdslivet, og de udfordringer de støder på undervejs. Projektet blev påbegyndt den 15. december 2014.

Du kan læse mere om forskningsprojektet på projektets egen hjemmeside: From Student to Employee.

Professor Lars Ulriksen og lektor Lene Møller Madsen er tilknyttet begge forskningsprojekter, som forventes afsluttet i 2018.