Online og blended learning

Projektet ”Online og blended learning” gav underviserne på Københavns Universitet mulighed for i udstrakt grad at anvende online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for de studerendes læring. Projektet var et af seks projekter finansieret af den såkaldte 2016-pulje, som var øremærkede uddannelsesmidler, der skulle styrke uddannelserne og det tværfakultære samarbejde på Københavns Universitet.

Projektet sluttede 31/12-2016.

Gitte Preisler (gip@science.ku.dk) , Chefkonsulent i IT Learning Center på SCIENCE, var projektleder.
Fra IND deltager lektor Michael May.