31. december 2016

Online og blended learning

Projektet ”Online og blended learning” giver underviserne på Københavns Universitet mulighed for i udstrakt grad at anvende online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for de studerendes læring. Projektet er et af seks projekter finansieret af den såkaldte 2016-pulje, som er øremærkede uddannelsesmidler, der skal styrke uddannelserne og det tværfakultære samarbejde på Københavns Universitet.

Projektet løber frem til 31/12-2016.

Gitte Preisler (gip@science.ku.dk) , Chefkonsulent i IT Learning Center på SCIENCE, er projektleder.
Fra IND deltager lektor Michael May.

Læs mere om uddannelsesinitiativerne (2016-projekterne) på KU.
Læs mere om projektet Online og blended learning.