31. december 2017

Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling

Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling var et projekt, der både skulle afdække behovet for underviserrettede kurser/aktiviteter, der adresserer problemer som den enkelte underviser møder i sin praksis, og udvikle sådanne aktiviteter.

Projektet var en del af Københavns Universitets Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI), som understøttede udviklingen af uddannelseskvaliteten inden for universitetspædagogik på KU.

Læs mere om Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling på Københavns Universitets side om pædagogisk-didaktiske initiativer.

Projektgruppe

Projektleder: Agnete Lunddahl Jensen, TEACH

Projektdeltager fra IND: Lektor Jan Sølberg

Projektperiode

Projektet fandt sted i perioden fra 2015 til slutningen af 2017.