PreSEES (Preparing Science Educators for Everyday Science)

PreSEES var et EU-projekt, der havde som mål at forberede fremtidens undervisere i de naturvidenskabelige fag til at inddrage socio-videnskabelige problemstillinger i deres undervisning. I projektet deltog 7 partneruniversiteter (University of Nicosia, University of Copenhagen, Universitat Autònoma de Barcelona, Bogazici University, Ecole Normale Supérieure de Cachan, Universitatea din Piteşti, og King's College London).

Projektperiode: Jan 2013 – Dec 2014

Projektgruppe fra IND

Jan Alexis Nielsen, kontaktperson
Bob Evans