PROFILES

- Reflektionsorienteret efter-/videreuddannelse af lærere med fokus på undersøgelsesbaseret undervisning i naturfagene

Projektet sigter på at udbrede undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU) – det der på engelsk kaldes "Inquiry-Based Science Education" (IBSE). PROFILES partnerne faciliterer innovative og længerevarende efter-/videreuddannelsesforløb for naturfagslærere i gymnasieskolen.

Du kan læse mere om projektet her.

Du kan læse en rapport fra et case-studie i projektet her.

Projektperiode: 01.12.2010 – 30.04.2015

Projektgruppe

Jan Alexis Nielsen, IND, projektleder

Sofie Birch Jensen, Claus Jessen, Klavs Frisdahl, Lærke Bang Jacobsen