10. september 2013

Progression og overgang

IND deltog sammen med en ca 20 gymnasiale uddannelser og en række videregående uddannelsesinstitutioner, bl.a. KU's naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter,  i projektet Progression og overgang, der skulle forbedre gymnasieelevers overgang fra gymnasial til videregående uddannelse. Region Hovedstaden støttede projektet økonomisk.

Projektet var administrativt forankret ved Ørestad Gymnasium. 

Varighed:  januar 2010 - juli 2013. Slutkonference: 10. september 2013

Afsluttende evaluering juli 2013: Progression og overgang -  Samarbejde mellem 21 gymnasiale uddannelsesinstitutioner og en række videregående uddannelser i Region Hovedstaden

Projektdeltagere fra IND:

Institutleder Jens Dolin deltager i projektets styregruppe
Christine Holm deltager i projektarbejdsgruppen

Projektarbejdsgruppens sammensætning:

BIRGITTE JØRGENSEN  BORUPGAARD GYMNASIUM
LARS JENSEN  CPHWEST/HHX I BALLERUP
IB ULBÆK  INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB
NIELS-ERIK PARBST  INGENIØRHØJSKOLEN
LENE VAGN RASMUSSEN  UC METROPOL
LIS BOYSEN  UCC
CHRISTINE HOLM  INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK, KU
STEFFEN R.SØNDERGAARD  ØRESTAD GYMNASIUM (Formand)

Oversigt over deltagende institutioner: 

Gymnasiale uddannelser:

 • Ørestad Gymnasium (Projektleder)
 • Borupgaard Gymnasium
 • Frederikssund Gymnasium og hf
 • Frederiksborg Gymnasium og hf
 • Rysensteen Gymnasium
 • Nærum Gymnasium
 • Christianshavn Gymnasium
 • Metropolitanskolen
 • Tårnby Gymnasium
 • Københavns Åbne Gymnasium
 • Frederiksberg Gymnasium
 • Herlev gymnasium og hf
 • Høje Taastrup Gymnasium
 • TEC, Frederiksberg, Ballerup
 • Cphwest stx og hhx, Ishøj
 • Cphwest, handelsgymnasiet, Ballerup
 • Handelsskolen København Nord
 • VUC Nordsjælland
 • Hfcentret Efterslægten
 • Gentofte Hf
 • VUC Lyngby

Videregående uddannelsesinstitutioner:

 • KU: Det Naturvidenskabelige Fakultet via Institut for naturvidenskabernes didaktik (der indgår 3 fagområder)
 • KU: Det Humanistiske Fakultet bl.a. via Studie- og karrierevejledningen(minimum 3 af de store fag herunder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, INSS)
 • KU: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Økonomisk Institut
 • RUC: Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM)
 • Professionshøjskolen UCC: Læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen
 • Professionshøjskolen Metropol: Bioanalytiker-, Ernæring og Sundheds-, Laborant-, Procesteknolog- og Radiografuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen
 • IHK Ingeniøruddannelsen
 • Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Formand for styregruppen: Rektor Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium,
Leder af projektarbejdsgruppen: Steffen R. Søndergaard, Ørestad Gymnasium