3. maj 2010

Klimaforandringernes dilemmaer

Tilbud til gymnasier/HF-kurser om tværfaglig klimadebat mellem elever og 'ekspertpanel' af universitetsstuderende

Projektbeskrivelse

Et panel af studerende fra Københavns Universitet rykker ud på gymnasierne og afholder klimakonferencer af 3 timers varighed. De formidler den nyeste klimaforskning, der har været diskuteret i 2009 frem til afholdelsen af COP 15 i København. Studenterpanelet er i tæt kontakt med klimaforskere og eksperter fra København. De studerende agerer alter-ego for en ekspert indenfor klimaforskning, under afholdelse af konferencerne på gymnasierne.

Klimakonferencerne kan indgå i tværfaglige undervisningsforløb, fx som Almen Studieforberedelse, Naturvidenskabeligt Grundforløb eller studieretningsforløb.

Afrapportering af projektet til UVM (Projekt 122525)

Konferencer i februar og marts 2010

Geo-engineering - Er manipulation af vores klima løsningen? Tværfaglig klimakonference om geo-engineering i lyset af COP 15

  • 23. februar 2010: Frederiksværk Gymnasium og HF
  • 8. marts 2010: Øregård Gymnasium
  • 9. marts 2010: Det Fri Gymnasium
  • 10. marts 2010: Næstved Gymnasium og HF

Medvirkende fra IND

Hanne Lillemose Sørensen, projektansvarlig
Christine Holm, konsulent

Studenterpanel

Jakob A. S. Meyer - Nanoscience, SCIENCE - "Ole Bøssing Christensen"
Jesper Svensgaard, Naturressourcer, LIFE - "Ole Bøssing Christensen"
Cathrine Ulla Jensen, Naturressourcer, LIFE - "Katherine Richardson"
Tone Sorento Drøhse, Geologi-geoscience, SCIENCE - "Christian Gamborg"
Bjarke Elling Jørgensen, Naturressourcer, LIFE - "Ole Wæver"
Per Andersen, Fysik, SCIENCE - "Dorthe Dahl-Jensen"
Marie Lohmann-Jensen, Biologi, SCIENCE - "Tarjei Haaland"

Ekspertgruppe

Dorthe Dahl-Jensen, Professor i fysik ved Niels Bohr Instituttet. Leder af grundforskningscenteret for IS og klima, SCIENCE 

Ole Wæver, Professor i International politik ved Institut for Statskundskab &
Leder af forskningscenteret CAST, Centre for Advanced Security Theory, SAMF 

Christian Gamborg, Seniorforsker ved Center for Skov, Landskab og Planlægning. Tilknyttet det tværfaglige forskningscenter for Bioetik og Risikovurdering, LIFE

Katherine Richardson. Prodekan for formidling ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Professor i biologisk oceanografi, SCIENCE

Ole Bøssing Christensen, Seniorforsker ved DMI og leder af internationale klimaforskningssamarbejder; PRUDENCE, CECILIA og EMSEMBLES

Tarjei Haaland, energi- og klimamedarbejder i Greenpeace. 

Følgegruppe - ressourcepersoner

Kjeld Rasmussen, Institut for Geografi og Geologi, SCIENCE
Lykke Thostrup, Kommunikationsafdelingen, LIFE
Ole John Nielsen, Kemisk Institut, SCIENCE

Projektperiode

Februar 2009 - maj 2010