1. oktober 2009

Naturvidenskabelige netværk

- Udvikling af 7 øvelser og 70 idéer til studieretningsprojekter i 3.g

Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE, KU) har fået UVM-støtte til et netværksprojekt om udvikling af øvelser og ideer til studieretningsprojekter i gymnasiet. I projektet arbejder grupper af forskere og gymnasielærere sammen om udvikling af disse sådanne øvelser. IND indgår i styregruppen for projektet.

Projektstart: 1. februar 2008
Forventes afsluttet: 1. oktober 2009

Beskrivelse

Studieretningsprojekterne i den nye gymnasiereform har medført et kæmpe behov hos gymnasielærere og -elever for øvelser i flerfaglige forløb. Ligesom det har medført et stort behov hos forskerne for at kende og forstå de flerfaglige og det nye i studieretningsprojekterne. Begge parter har behov for udvikling af et koncept, hvor alle lærer at bruge ressourcerne til gavn for så mange som muligt - og så let som muligt.

Mere information: Projektets side i Databasen for udviklingsprojekter - EMU

Resultater

Det Biovidenskabelige Fakultet tilbyder 7 to-dages øvelser til studieretningsprojekter i fagene biologi, kemi, matematik og fysik til gymnasieelever på sidste år.
Øvelserne udbydes i uge 48, 49 og 50 i 2008.

Projektledelse

Dorthe Christensen og Iben Skjærlund, LIFE

Styregruppe

Projektleder Dorthe Christensen  fra LIFE
projektlederassistent Iben Skjærlund fra LIFE
UVM's fagkonsulent i biologi Anne Krarup
konsulent på Institut for Naturfagenes Didaktik Christine Holm
Institutleder på Institut for Grundvidenskab Susanne Sørensen.