20. april 2009

Den nye skriftlighed i matematikundervisningen

Reformen af ungdomsuddannelserne har introduceret nye typer af skriftlig fremstilling i matematikfaget: Skriftligt arbejde som ikke testes ved en skriftlig eksamen, men som kan indgå i mundtlig eksamen (som ved C-niveauet på stx); synopsisopgaver i almen studieforberedelse; flerfaglige projektopgaver hvor matematik indgår som det ene fag, er eksempler herpå.

Matematiklærerforeningen for gymnasiet har i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik søgt og fået bevilget midler fra UVM til et udviklingsprojekt med det formål at  indsamle og dele erfaringer med at undervise i de mange nye typer af skriflig matematisk fremstilling og at få diskuteret evalueringskriterier og -metoder i forhold til de skriftlige produkter. Et særligt aspekt er få diskuteret IT- og CAS-værktøjernes anvendelse i forbindelse med skriftlig fremstilling i matematik.

Tovholder for udviklingsprojektet: Erik Von Essen, erik.von.essen@skolekom.dk (Matematiklærerforeningen)
Kontaktperson på KU: Christine Holm (IND).

Projektgruppe:

Louise Stampe Berggreen, Øregård Gymnasium
Bodil Bruun, Mulernes Legatskole
Erik von Essen, Himmelev Gymnasium
Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium og HF
Kurt Jensen, Nykøbing Katedralskole
Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole
Ib Michelsen, VUC Skive
Ellen Steengaard Munkholm, Odense Katedralskole
Katja Kofod Svan, Rysensteen Gymnasium
Marianne Terp, N. Zahles Gymnasieskole

Rasmus Østergaard, Nykøbing Katedralskole

Materialer fra udviklingsprojektet

Indledende konference om den nye skriftlighed i matematikundervisningen, 15. april 2008

Omkring 60 matematiklærere deltog i konferencen der markerede opstarten for udviklingsprojektet. På baggrund af konferencen nedsættes en arbejdsgruppe på ca 10 gymnasielærere, som går videre med forskellige aspekter inden for projektet. 

Projektgruppen har arbejdet med den nye skriftlighed i fire undergrupper med forskellige emner:

  • Skriftlighed gennem SRP og AT - Matematik i tværfaglige samarbejder
  • Skriftlighed på HF C - Hvad kendetegner besvarelser af skriftlige matematikopgaver på HF C niveau ?
  • Skriftlighed på STX B og A - Hvad kendetegner gode besvarelser af skriftlige matematikopgaver til stx?
  • Skriftlighed i temaforløb og projekter på stx og hf 

Materialet som grupperne har indsamlet og udarbejdet omfatter en række autentiske opgavebesvarelser, vejledninger til bedømmelse af skriftlige besvarelser, foldere og håndbøger henvendt til såvel lærere og elever om de forskellige aspekter af skriftligt arbejde i matematik.

Det afsluttende materialer fra projektgruppen er nu elektronisk tilgængeligt (april 2009) på siden: