Projekt Syd

IND evaluerede løbende processen og resultaterne af indsatsen forbundet med ” Projekt Syd – fra børnehave til ph.d.” i perioden efteråret 2011 til projektets afslutning i udgangen af 2012. Projektet ”fra børnehave til ph.d.” var et regionalt samarbejdsprojekt i Region Syd under ledelse af NTS-centeret. Projektets overordnede formål var at udvikle undervisningsforløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed.

Evalueringen fokuserede på indikationer af kulturskabende eller -forandrende processer som tegn på blivende forandringer i undervisningen af natur, teknik og sundhed hos en række uddannelsesinstitutioner (formelle og uformelle) udpeget til projektet.

 

Projektperiode: 01.01.2011 – 31.12.2012

Projektgruppe

Beth Wehner Andersen, projektleder, UC-Lillebælt, bewa@ucl.dk
Jan Sølberg, IND
Olga Trolle, IND
Dorte Christiansen Elmeskov, IND