S-TEAM projektet (Science-Teacher Education Advanced Methods)

S-TEAM projektet undersøgte og sammenholdte den nyeste viden om naturfagsdidaktik med praktisk erfaring i læreruddannelse. Projektet var defineret på europæisk niveau for at sikre inddragelse af national ekspertise inden for curricula, pædagogik og prasis.

Projektet omfattede 25 institutioner fordelt på 15 lande.

S-TEAM - internationale hjemmesider

De tre hovedformål med S-TEAM projektet var:

  • At styrke motivation, læring og positive elevattituder inden for europæisk naturfagsdidaktik - med det formål at øge den videnskabelige ekspertise og styrke rekruttering til forsker-karriereveje.
  • At give et større antal lærere mulighed for at anvende inquiry-based og andre veldokumenterede undervisningsmetoder til gavn for større kvalitet i undervisningen
  • At støtte naturfagslærere ved at tilbyde træning i og adgang til innovative metoder og forskningsbaseret viden.

 

Projektteam fra IND: Jens Dolin (projektleder), Bob Evans, Carl Winsløv og Bjarke Skipper Pedersen, alle IND. IND har ansvaret for Work Package 8.

Projektet var finaniseret under EUs 7. rammeprogram (Science in Society) og løber fra maj 2009 til maj 2012.