Evaluering af Science Talent Senior

Science Talent Senior er et nationalt talentprogram for gymnasieelever i 1., 2. og 3. g, som gennemføres af Science Talenter i Sorø. Science Talent Senior skal sikre, at deltagerne får adgang til højt kvalificerede campforløb med det formål at inspirere talenterne til en fremtid inden for naturvidenskab, at sikre deres faglige udvikling med udfordringer på et passende niveau og at give dem et stærkt fagligt og socialt netværk.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter har gennemført en evaluering af Science Talent Senior.

Evalueringen tog afsæt i Science Talent Seniors mål om at skabe større begejstring og engagement for naturvidenskab hos de deltagende elever, og at flere efter deltagelse i Science Talent Senior ønsker en fremtidig karriere inden for naturvidenskab. Formålet med evalueringen har været at undersøge elevernes motivation for naturvidenskab og deres overvejelser om valg af fremtidig karriere inden for naturvidenskab, og hvordan elevernes deltagelse i Science Talent Senior bidrager til det.

Evalueringen tog udgangspunkt i de Science Talent Senior forløb, som er gennemført i skoleåret 2020/2021. Evalueringen er gennemført som en kombination af kvalitativ og kvantitativ metode med brug af kvalitative interviews med deltagere og en survey blandt alle deltagere i 2020/2021.

Find rapporten på neuc.dk.

Projektholder

Science Talenter

Evalueringens projektgruppe

Dorte Christiansen Elmeskov (IND)

Karina Magnussøn Andresen (IND)

Projektperiode

2019 - 2021