SETAC - Science Education As a Tool for Active Citizenship

EU-projektet "SETAC" søgte at forbedre elevers motivation for at lære naturvidenskab ved at investere i elevernes uddannelse, men også i lærerne. Konsortiet bestod af formelle såvel som uformelle undervisere og forskere, der arbejdede med at udvikle koblinger mellem skolernes, universiteternes og science museernes ekspertiser, samt med at udvikle metoder der kan forbedre kvaliteten af naturfagsundervisningen, både i skolerne og på museerne.

Projektet omfattede 8 institutioner fordelt på 5 lande (Belgien, Danmark, Italien, Tyskland og Ungarn) og det blev koordineret af Det Nationale Museum for Videnskab og Teknologi Leonardo da Vinci i Milano.

SETAC udviklede aktiviteter for skoler, der havde til formål at give eleverne viden om naturvidenskabelige emner inden for sundhed, energi og klimaforandringer, skabte en bevågenhed omkring naturvidenskabens og teknologiens rolle i dagens samfund samt skabte dialog om aktuel naturvidenskab og teknologi.

Dels ville SETAC udvikle et lærerkursus for europæiske folkeskolelærere. Kurset blev designet til at engagere deltagerne i debat og udforskning af emner der er relateret til naturfagsundervisning og naturvidenskabelig dannelse. De emner der blev taget op var bl.a.: naturvidenskabens rolle i hverdagen, unges interesse for naturvidenskab og naturvidenskab som et redskab for undervisning og læring.

Læs mere på SETACs hjemmeside: http://www.museoscienza.org/setac/

Projektteam fra IND: Jens Dolin (projektleder), Nana Quistgaard og Bob Evans.

Projektet er finansieret af The European Union Lifelong Learning Programme (Comenius) og løber fra oktober 2008 til juli 2011

SETAC

SETAC logo

Science Education As a
Tool for Active Citizenship