Evaluering af "En naturvidenskabelig rejse langs Susåen"

Projektet ”En naturvidenskabelig rejse langs Susåen” havde til formål at bidrage til at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for natur/teknologi blandt børn fra grundskolens mellemtrin.

Ambitionen var at få flere elever og deres familier ud for at udforske naturens kræfter langs Susåen, aflure dens principper og opdage, hvordan menneske, natur, teknologi og samfund hænger sammen. Dette skulle ske ved at styrke lærernes kompetencer i forhold til at omsætte Fælles mål til virkelighedsnære, konkrete oplevelser med tværfaglige forløb, naturvidenskabelig tankegange og metoder, der tager afsæt i den lokale natur for at bidrage til viden om løsning af globale problemstillinger. 

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) stod for at evaluere projektet.

Formålet med evalueringen var

  • At undersøge, hvordan og i hvilket omfang projektet lykkedes med at fremme naturvidenskabelig interesse, viden og naturfaglige kompetencer hos børn, elever og familier gennem sjove og lærerige oplevelser langs Susåen.
  • At undersøge hvordan og i hvilket omfang projektet lykkedes med at styrke lærernes kompetencer ift. at omsætte Fælles Mål til virkelighedsnære konkrete oplevelser i naturen, med udgangspunkt i besøg ved Susåen. 

Evalueringens fokus var delt på tre såkaldte målgrupper:

  1. Familiers interesse i og udbytte af oplevelser med udgangspunkt i projektets basecamps.
  2. Elevers naturvidenskabelige interesse og udbytte af at være på besøg i basecamps.
  3. Læreres vurdering af besøg på basecamps, herunder elevernes udbytte og deres kompetenceudvikling.

Evalueringen bestod af observationer og interviews med besøgende familier og skoleklasser samt interviews med lærere efter besøget på basecamps.

Projekt: Evaluering af "En naturvidenskabelig rejse langs Susåen"

Projektperiode : September 2022 - december 2023

Evalueringens projektgruppe

Karina Magnussøn Andresen (IND)

Suzie Auener (Astra)