Videnskabsteori, videnskabshistorie og tværfaglighed til gymnasiet

Projektet bygger til dels videre på projektet Kildecentreret Matematikhistorie til Gymnasiet (se også www.matematikhistorie.dk), men udvider fagrækken til de naturvidenskabelige fag.

Projektet vil udvikle eksemplariske undervisningscases baseret på videnskabshistoriske episoder af dansk og internationalt ophav. Disse cases løser både fag-faglige aspekter og lægger op til erkendelsesteoretiske diskussioner og tværfaglige samarbejder mellem de naturvidenskabelige fag og med andre fag som fx dansk, historie og samfundsfag.

Kontakt

Henrik Kragh Sørensen, email: henrik.kragh@ind.ku.dk