30. juni 2014

Fremtidens naturvidenskabelige læringsplatform baseret på virtuelle laboratorier

Det er velkendt at traditionelle ”kogebogs”-øvelser ikke resulterer i et læringsudbytte, der svarer til de læringsmål de tilskrives. Dette projekt sigter mod at udvikle og afprøve en række virtuelle web-baserede laboratorieøvelser i biokemi og molekylærbiologi, der enten kan indgå som forberedelse til hands-on øvelser eller som rene online øvelser, der ikke udføres i laboratoriet. IND følger og evaluerer projektet i samarbejde med biokemikere på Biologisk Institut KU (og på Systembiologi, DTU). Forskningsmæssigt vil IND undersøge de didaktiske problemer omkring organisering af laboratorieøvelser og de muligheder og begrænsninger, som digitale medier og virtuelle laboratorier giver.

Projektperiode: 01-08-2012 til 30-06-2014

Projektgruppe

Samlet projekt ledes af softwarefirmaet Labster, v. Mads T. Bonde

Michael May, IND, lokal projektleder på KU og kontaktperson
Gert Dandanell, Biologisk Institut, KU
Karen Skriver, Biologisk Institut, KU
Susanne Jacobsen, Institut for Systembiologi, DTU
Maher Abou Hachem, Institut for Systembiologi, DTU
Mette Voldby Larsen, Institut for Systembiologi, DTU