Astrofysik: mellem forskningsfaglighed og engagerende formidling

I de senere år har der været en stigende interesse for astronomi og rumfart blandt Danmarks befolkning, men til trods for dette opleves astrofysik ofte som vanskelig, svært tilgængelig og irrelevant for den enkelte. Nærværende projekt belyste denne problematik gennem forskningsspørgsmålene: Hvordan omsættes faglig viden og praksisser fra disciplinen astrofysik til publikumsaktiviteter, der opleves som underholdende, relevante og fagligt berigende, i konteksten af et moderne planetarium? Hvilke institutionelle, faglige og pædagogiske betingelser er der for denne proces, og hvordan kan disse betingelser bedst adresseres i design af formidling? Med brug af etnografiske metoder analyserede projektet eksisterende praksis med udgangspunkt i Planetarium i København.

Projektet var en del af 'Vores Museum', og fandt sted i 2016-2021. Projektet resulterede blandt andet i en ph.d.-afhandling af stipendiat Line Nicolaisen: Astrophysics: Designing for Inclusion https://www.ind.ku.dk/begivenheder/2020/line-bruun-nicolaisen/NicolaisenPHDcompressed.pdf 
Vores Museum logo