20. september 2011

Idéhæfte til undervisning af førsteårsstuderende (2011)

DidakTips 10, Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Didaktips 10: Idéhæfte til undervisning af førsteårsstuderende (2011) [165 kb]

Dette nummer af DidakTips er skrevet i forbindelse med et projekt under Den Gode
Uddannelse, et udviklingsinitiativ som blev gennemført på Københavns Universitet i
2011. Inden for rammerne af Den Gode Uddannelse tog Studenterservice ved LIFE
initiativ til et projekt med fokus på udvikling af førsteårsundervisningen på
bacheloruddannelserne på LIFE og ved tre af uddannelserne på Det
Naturvidenskabelige Fakultet (matematik, biologi og biokemi). Projektet, som blev
koordineret af Inge Langbjerg Kjær og Marianne Vesterager fra Studenterservice på
LIFE, havde til formål at give undervisere på førsteårskurser en øget indsigt i de
studerendes forudsætninger og interesser for derigennem at kunne tilrettelægge
undervisningen på en måde, som bedst muligt kunne tage højde for de studerendes
orienteringer, forudsætninger og interesser.