13. november 2020

DidakTips 13 - Eksamensformer på SCIENCE (2020)

DidakTips 13 - Eksamensformer på SCIENCE [pdf-fil, 0,5 Mb]

Af Christine Holm, Sara Tougaard & Sebastian Horst

Denne tekst er blevet til i forbindelse med et arbejde udført af IND for SCIENCE mhp. at give input til fakultetet fra et pædagogisk-didaktisk ståsted om eksamensformer på SCIENCE og deres udvikling og hvordan de bør vælges.

Teksten er udformet som et slags katalog over de elementer der skal indtænkes for at opnå gode eksamener.

Udgangspunktet er at der på fakultetet – lige som andre steder på universitetet – bruges anseelige ressourcer på eksamen, og at SCIENCE Uddannelse fortæller at der i studievejledningen ofte opleves forvirring og utryghed blandt studerende omkring eksamen. Det har derfor været ønsket at IND skulle levere input der kunne danne afsæt for at vurdere hvordan SCIENCE skal arbejde med at udvikle brugen af eksamen og eksamensformer.