26. november 2014

Nr. 35/2014 Praksisnær Pædagogisk Kompetenceudvikling

Som et led i Københavns Universitets UniversitetsPædagogiske Indsats (KUUPI) blev
pilotprojektet Praksisnær Pædagogisk Kompetenceudvikling (PPK) iværksat i september 2013. PPK var ét af seks strategiske projektet, som blev til på det såkaldte Didaktiskudvalgs anbefaling. Oprindeligt blev projektet formuleret omkring et ønske om at få belyst behovet for et udbud af kortere kurser, som kunne udbydes på tværs af fakulteterne. Projektet blev udvidet til at handle om dels at belyse de eksisterende behov for kompetenceudvikling blandt underviserne, men samtidigt også en undersøgelse af alternativer til kurser i forbindelse med udvikling af undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling, hvilket fremgår af følgende projektbeskrivelse.

Projektet blev til gennem et tværfakultært samarbejde ud fra en projektgruppe, som bestod af følgende medlemmer:

  •  Christina Juul Jensen, SAMF
  • Agnete Lunddahl Jensen, HUM
  • Kirstine Dahl, SUND
  • Carsten Selch Jensen, TEO
  • Jan Sølberg, SCIENCE (Projektleder)

Alle fakulteterne har således været repræsenteret med undtagelse af JUR, som IND har fungeret som repræsentant for i overensstemmelse med samarbejdsaftalerne mellem IND og JUR.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 35/2014 "Praksisnær Pædagogisk Kompetenceudvikling" [pdf, 7.07 MB]