4. april 2022

Nr. 59/2022 Omlagt undervisning under corona-nedlukningen 2020

Introduktion

For at imødekomme COVID19-virusset, og den danske regerings håndtering af denne, måtte Københavns Universitet (KU) implementere vidtrækkende ændringer i institutionens daglige virke. Dette udmøntede sig bl.a. i form af nedlukning af campusser, hjemsendelser og abrupte skift fra fysisk til onlineundervisning. Undervisere, studerende og administrative personale måtte se deres dagligdag omkring auditorier, kontorer, laboratorier og klasseværelser blive skiftet ud med mikrofoner, kameraer og Zoom fra trygheden af deres hjem. Få havde, forinden COVID19 tvang en digitalisering igennem, egentlig erfaring med at undervise og studere online. Det betød at nye arbejdsgange og rytmer skulle etableres, nye kompetencer skulle erhverves. Det indebar grundlæggende nye bekymringer og muligheder for alle KU's uddannelser. Pludseligheden i overgangen til et udelukkende online-drevet universitet var altså stor, tidskrævende og i det hele taget en krævende forandring for alle involverede. Hele det arbejds-, studiemæssige og sociale grundlag for at have en dagligdag på universitetet blev kastet op i luften, og der blev arbejdet hurtigt, kaotisk og fra dag til dag for at opretholde et ordentligt uddannelsesmæssigt aktivitetsniveau ved at omlægge undervisning, vejledning og eksamen til onlineformater. Det lykkedes, om end ikke uproblematisk, og spørgsmål om hvad, hvordan og hvorledes KU fik omstillet nødundervisningen med så kort varsel presser sig på.

I lyset af dette nedsatte KU således en arbejdsgruppe til at indsamle erfaringer om den online nødundervisning der blev iværksat i og over foråret 2020. Dette resulterede en række forskellige rapporter der på hver deres måde belyste oplevelsen undervisere og studerende havde af implementering af onlineundervisning. Denne tekstsamling fungerer som en fremstilling af undersøgelserne og fremlægger altså de forskellige oplevelser, udfordringer og potentialer, de respektive rapporter indeholder, i et sammenfattet format.

Buy printed version at lulu.com

Download pdf-version - "Omlagt undervisning under corona-nedlukningen 2020" [19.7 MB]

Skriftserie nr. 59