5. januar 2023

Nr. 64/2023 Matematiske modeller i videnskab, samfund og undervisning: eksempler fra Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Forord

Denne antologi udgives af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet i forbindelse med den tværinstitutionelle kandidatuddannelse i STEM didaktik. Antologien er baseret på udvalgte artikler fra kurset “De matematisk modellerende videnskaber”, som handler om at omsætte aktuel naturvidenskabelig forskning og samfundsmæssige problematikker til matematiske modeller og modelleringsbaseret undervisning i grundskolen. Deltagerne har skrevet 3 artikler på kurset. Én hvor der udvikles en selvstændig matematisk model, én hvor der udvikles et undervisningsforløb og én hvor matematiske modellers betydning i samfundet diskuteres og belyses.

Buy printed version at lulu.com

Download pdf-version - "Matematiske modeller i videnskab, samfund og undervisning: eksempler fra Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning" [12.5 MB]

Skriftserie nr. 64