19. august 2008

Nr. 17/2008: Den naturfaglige evalueringskultur i folkeskolen - anden delrapport fra VAP-projektet

Dette er den anden rapport i forskningsprojektet Validering af PISA Science. Formålet med denne rapport er at vurdere, hvorvidt PISA's testformat og tilgang til testning svarer til den evalueringskultur, der er fremherskende i naturfagene i de ældste klasser i den danske folkeskole.

Rapportens centrale afsnit udgøres af empiriske undersøgelser af, hvorledes danske naturfagslærere rent faktisk anvender evaluering i deres naturfagsundervisning i 8. og 9. klasse. Denne praksis relateres til PISA testformatet.

Rapporten kan bestilles hos sekretær Christina Larsen på tlf. 35 32 03 94 eller den kan downloades her:

Se også projektets hjemmeside: VAP - Validering af PISA Science

Jens Dolin
Lars Brian Krogh

Maj 2008