VAP, Validering af PISA Science

Det overordnede formål med VAP-projektet var at placere PISA 2006 science undersøgelsen i en dansk kontekst. Som en forudsætning herfor blev PISA 2006 science undersøgt dels på sine egne præmisser og dels i forhold til de danske mål for naturfagene.

Projektperiode: 2007 - 2009
Projektmedarbejdere:
Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU (projektleder)
Lars Brian Krogh, Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet,
Henrik Busch (1. delrapport)

Resultater fra projektet:

Projektbeskrivelse: 
Projektbeskrivelse for Validering af PISA Science