Naturvidenskabelig kommunikation og formidling/ 7,5 ECTS

Vil du blive bedre til at kommunikere dit fag?

På kurset lærer du at formidle naturvidenskabeligt og fagligt stof til forskellige målgrupper, også i situationer uden for skoler og uddannelsesinstitutioner.

Der indgår følgende faglige temaer:

  • Kommunikationsteori, herunder målgrupper, budskab, medier, evaluering, naturvidenskab som genstandsfelt osv.
  • Mundtlig kommunikation og formidling; herunder retorik, narrativitet og præsentationsteknik
  • Skriftlig formidling; herunder sprog (hverdags/videnskabeligt) og journalistisk metode.
  • Museumsformidling; herunder brug af artefakter samt oplevelsesbaseret læring.

Ved kursets afslutning forventes du at kunne

  • kommunikere naturvidenskabelig viden til en bestemt målgruppe inden for bestemte rammer, og på en sådan måde at målgruppen kan forstå, hvad du vil formidle
  • reflektere over egne og andres formidlingsprodukter på et formidlings- og kommunikationsteoretisk grundlag.

Eksamensform:

Der gennemføres en mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave med bedømmelse efter 7-punktsskalaen. Ekstern censur. Reevaluering: Samme som ordinær.

Hvad forventes der af dig?

Kurset er på kandidatniveau. Ved tilmelding skal du have bestået mindst 90 ECTS-point på en naturvidenskablig bacheloruddannelse. Bemærk, at det er en betingelse for deltagelse i prøven, at du har deltaget i rettidig aflevering af mindst 2 obligatoriske opgaver.

Tilmelding og praktisk information: 

Kurset er placeret i skemagruppe C og er på 7,5 ECTS-point. Tilmeldingen sker via selvbetjeningssystemet på www.punkt.ku.dk under blanketten Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Oplysninger om kurset i Ku kurser - Blok 2, Efterår 2014