For studerende

Institut for Naturfagenes Didaktik tilbyder kurser på bachelor- og kandidatniveau samt forskellige former for projektforløb inden for det naturfagsdidaktiske område.  Desuden afholder instituttet workshopper for studerende der skal virke som instruktorer/studenterundervisere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
Her på siden finder du en oversigt over instituttets tilbud.