Kurser for gymnasielærere mfl.

Se også IND's hjemmeside for Gymnasieforskning og -udvikling for kontaktoplysninger mm. vedrørende IND's øvrige gymnasierettede aktiviteter.

Uddannelse

 

IND udbyder Masteruddannelse i scienceundervisning. Uddannelsen er primært rettet mod undervisere på gymnasiale uddannelser i naturvidenskabelige fag. Det er også muligt blot at læse enkelte fag. Læs mere om indhold og tilmelding på hjemmesiden:

Masteruddannelse i scienceundervisning - https://www.ind.ku.dk/misu

 

IND udbyder sammen med Aalborg Universitet Master i IKT og læring (MIL). MIL er for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser. Læs mere om indhold og tilmelding på hjemmesiden:

IKT og læring (MIL) - https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/ikt-laering. 

 

Videnskabsteori- og historie kurser

 

 

 

 

 

 

Fra en global hjerne til kattevideoer, fra parcelhus-computeren til mobiltelefonen, fra hulkort til Scratch: Kurset ’Datalogiens Historie’ introducerer og diskuterer forholdet mellem historiske kilder og det moderne samfunds totale afhængighed af IT. Vi behandler historiske visioner og diskuterer deres påvirkning af udviklingen for selv at kunne forstå vores plads i IT-historien.

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/ndab17000u/

Link til tilmelding: Hvis du ikke er studerende på KU, skal du tilmelde dig faget via tilmeldingen for enkeltfag: https://science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/enkeltfag/

 

Didaktikkurser

 

 

I kurset arbejder vi med naturfagenes didaktik, primært med gymnasiet som fokus. Vi har særlig fokus på fagene biologi, naturgeografi, fysik og kemi. Vi arbejder med læringsteori og undervisningsmodeller, særligt den undersøgelsesbaserede undervisning (inquiry). I får lejlighed til at udvikle og få feedback på egen undervisning indenfor jeres fag gennem samarbejde med lokale gymnasier. Ved kursets afslutning forventes du at kunne planlægge, udføre og reflektere over undersøgelsesbaseret undervisning alene og sammen med andre. Ydermere er det hensigten med kurset at du udvikler din identitet som underviser og kan deltage aktivt i relevante beslutninger, der angår studerendes læring.

Kurset indgår i gymnasiesidefaget for biologi, geografi, fysik og kemi og kan dermed bruges til at opfylde de faglige mindstekrav for at undervise i gymnasiet i disse fag. Her kan du læse mere om faglige mindstekrav og faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen.

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/nndk22001u/

Link til tilmelding: Hvis du ikke er studerende på KU, skal du tilmelde dig faget via tilmeldingen for enkeltfag: https://science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/enkeltfag/

 

 

Matematikkens didaktik er den videnskabelige disciplin som beskæftiger sig med matematik i undervisningsmæssige sammenhænge, og er derfor en central del af den videnskabelige basis for matematik som undervisningsfag. Som anvendt matematisk disciplin adskiller matematikdidaktik sig fra ren matematik ved at omfatte empiriske studier. Kurset giver en ambitiøs introduktion til ny forskningslitteratur og tilsvarende metodologi i matematikdidaktik, med særlig henblik på gymnasial matematik.

Kurset kan indgå i gymnasiesidefaget for matematik og kan dermed bruges til at opfylde de faglige mindstekrav for at undervise i gymnasiet i matematik. Her kan du læse mere om faglige mindstekrav og faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/nfka09006u/

Link til tilmelding: Hvis du ikke er studerende på KU, skal du tilmelde dig faget via tilmeldingen for enkeltfag: https://science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/enkeltfag/

 

 

 

På kurset får du en generel indføring i de centrale temaer indenfor naturfagsdidaktikken med gymnasieundervisning som gennemgående eksempel. Kurset er opbygget omkring centrale temaer, herunder: Begrundelser, Læringsteori, Praktisk arbejde, evaluering mm. Ved kursets afslutning forventes du blandt andet at kunne analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale, skitsere korte undervisningsforløb, herunder designe og analysere konkrete elevopgaver samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.

Kurset indgår i gymnasiesidefaget for biologi, bioteknologi, geografi, matematik, fysik og kemi og kan dermed bruges til at opfylde de faglige mindstekrav for at undervise i gymnasiet i disse fag. Her kan du læse mere om faglige mindstekrav og faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/ndia10001u/

Link til tilmelding: Hvis du ikke er studerende på KU, skal du tilmelde dig faget via tilmeldingen for enkeltfag: https://science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/enkeltfag/

 

Yderligere efter- og videreuddannelsesmuligheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skræddersyede kurser og aktiviteter fra IND

Den viden vi har på instituttet fra forsknings- og udviklingsprojekter, tilbyder vi nu i form af skræddersyede skolebaserede kurser og andre aktiviteter på dit gymnasium. Kurserne er velegnede til fx pædagogiske dage eller som opstart på særlige aktiviteter, hvor I vælger at sætte naturvidenskabsundervisningen i fokus. Listen nedenfor er tænkt som inspiration, det endelige program tilrettelægges i samarbejde med jer. Omfang og priser vil afhænge af den nærmere aftale om, hvad I ønsker fra os. Kontakt os derfor snarest muligt for at starte dialogen. 

Kontakt: Christine Holm for mere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skræddersyede kurser og aktiviteter fra SCIENCE

Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet tilbyder ligeledes skræddersyede forskningsbaserede efteruddannelsesforløb specifikt målrettet jeres behov.