Kurser for gymnasielærere mfl.

Se også IND's hjemmeside for Gymnasieforskning og -udvikling for kontaktoplysninger mm. vedrørende IND's øvrige gymnasierettede aktiviteter.

Tilrettelagte kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skræddersyede kurser og aktiviteter fra IND

Den viden vi har på instituttet fra forsknings- og udviklingsprojekter, tilbyder vi nu i form af skræddersyede skolebaserede kurser og andre aktiviteter på dit gymnasium. Kurserne er velegnede til fx pædagogiske dage eller som opstart på særlige aktiviteter, hvor I vælger at sætte naturvidenskabsundervisningen i fokus. Listen nedenfor er tænkt som inspiration, det endelige program tilrettelægges i samarbejde med jer. Omfang og priser vil afhænge af den nærmere aftale om, hvad I ønsker fra os. Kontakt os derfor snarest muligt for at starte dialogen. 

Kontakt: Christine Holm for mere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skræddersyede kurser og aktiviteter fra SCIENCE

Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet tilbyder ligeledes skræddersyede forskningsbaserede efteruddannelsesforløb specifikt målrettet jeres behov.