Instruktorkursus

28.maj 2024: VI er i gang med at opdatere datoer og links, så der kan midlertidigt være lidt rod i oplysningerne.

Læringsmål

Kurset giver nye perspektiver på undervisningen gennem forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg - og hjælper derved instruktorer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i praksis med fokus på de studerendes udbytte.

Deltagerne opnår redskaber til at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning
  • identificere udfordringer og handlemuligheder i en given undervisningssituation
  • afprøve og evaluere nye undervisningstiltag i egen praksis

 

 

 

 

 

Kurset har et omfang på ca. 10 undervisningstimer fordelt på 2 -3 kursusdage. Kurset indledes med en workshopaktiviteter over to dage og afsluttes med en refleksionsopgave, som præsenteres på et afsluttende møde (eller alternativt med en skriftlig afløsningsopgave). Kurset er baseret på aktiv deltagelse i diskussioner både i grupper, i plenum og på kursets virtuelle platform. Deltagerne afleverer mindre opgaver forud for og mellem kursusgangene.

 

 

 

 

 

 

Kurset er rettet mod studerende, der er ansat som Instruktorer / Teaching assistants på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Kurset er fortrinsvis tiltænkt nye instruktorer på SCIENCE, men erfarne instruktorer er også meget velkomne. Hvis der skulle være ledige pladser, kan vi evt. optage deltagere som ikke er fra SCIENCE.

Ph.d.-studerende anbefales at følge kurset "Introduktion til Universitetspædagogik"  (IUP) som er mere omfattende end instruktorkurset. Mere information om IUP her.

Som noget nyt udbyder vi kurser både på dansk og engelsk:

Kurser på dansk: Forudsætter at man deltage aktivt i diskussioner på dansk både i grupper og i plenum. Her vil typisk mest være fokus det at undervise på bachelorkurser og særligt kurser på første år.

Kurser på engelsk: Man skal kunne deltage aktivt i diskussioner på engelsk  både i grupper og i plenum. Instruktorer som ikke taler dansk vil have førsteprioritet. På de engelsksprogede instruktorkurser forventer vi i højere grad at have fokus på kurser på kandidatniveau eller de senere år af bacheloruddannelsen. Hvis du fx skal undervise på et kursus på engelsk på 3. år af bacheloruddannelsen, vil kan det være relevant for dig at vælge en engelsk udgave af instruktorkurset, selvom du selv er dansksproget.