Instruktorkursus

Læringsmål

Kurset giver nye perspektiver på undervisningen gennem forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg - og hjælper derved instruktorer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i praksis med fokus på de studerendes udbytte.

Deltagerne opnår redskaber til at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning
  • identificere udfordringer og handlemuligheder i en given undervisningssituation
  • afprøve og evaluere nye undervisningstiltag i egen praksis

 

 

 

 

 

Kurset har et omfang på ca. 10 undervisningstimer fordelt på 2 -3 kursusdage. Kurset indledes med en eller to workshopdage (afhængigt af formatet) og afsluttes med en refleksionsopgave, som præsenteres på et afsluttende møde (eller alternativt med en skriftlig afløsningsopgave). Kurset er baseret på aktiv deltagelse i diskussioner både i grupper, i plenum og på kursets virtuelle platform. Deltagerne afleverer mindre opgaver forud for og mellem kursusgangene.

I foråret 2022 gennemføres kurset som udgangspunkt online. Vi håber at de afsluttende møder vil kunne afholdes  fysisk.