Workshop for instruktorer

Læringsmål

Kurset giver nye perspektiver på undervisningen gennem forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg - og hjælper derved instruktorer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i praksis, sådan at de studerende får et godt udbytte.

Deltagerne opnår redskaber til at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere deres egen undervisning
  • identificere forskellige handlemuligheder i en given undervisningssituation, og kunne udvælge pædagogiske redskaber, der varetager forskellige studerendes læringspræferencer og behov
  • afprøve og evaluere nye undervisningstiltag i egen praksis forbindelse med udfordringer relateret til deres undervisning