Instruktorkursus

Læringsmål

Kurset giver nye perspektiver på undervisningen gennem forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg - og hjælper derved instruktorer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i praksis med fokus på de studerendes udbytte.

Deltagerne opnår redskaber til at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning
  • identificere udfordringer og handlemuligheder i en given undervisningssituation
  • afprøve og evaluere nye undervisningstiltag i egen praksis