20. maj 2009

To nye specialer i IND's Studenterserie

To specialerapporter er offentliggjort i IND's studenterserie

En didaktisk undersøgelse af brudte lineære funktioner i rammerne af tysk fritidsmatematik

Nr. 11, Nadja Ussingkær, maj 2009

Didaktik på tværs af matematik og historie

Nr. 10, Britta Hansen, maj 2009

Specialeforsvar finder sted den 8. juni 2009 - se Begivenheder 

IND's studenterserie består af kandidatspecialer skrevet ved eller i tilknytning Institut for Naturfagenes Didaktik. Disse drejer sig ofte om uddannelsesfaglige problemstillinger der har interesse også udenfor universitets mure.