17. marts 2010

Tilmelding åbnet til Majkonferencen 2010 om forskningsbaseret undervisning

Den 10. majkonference om naturvidenskabsdidaktik finder sted den 18. -19. maj 2010 i København, DGI-byen. Temaet for konferencen er:

Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer

"Forskningsbaseret undervisning" bruges ofte som nøglebegreb for kvalitet i universitetsuddannelser. Tilsvarende er der i professionsuddannelserne et krav om at uddannelserne er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for den enkelte uddannelse. Men hvad ligger der dybest set i disse begreber om "forskningsbaseret undervisning" og "forskningsrelateret undervisning", hvad er forskellen på begreberne, og hvilken betydning har disse krav egentligt for de studerendes læring?

Konferencen vil se på hvordan sådanne krav forvaltes i praksis, og hvilken betydning de har for den undervisning de studerende møder - både på universiteterne og på professionsuddannelserne.

Der er nu åbnet for tilmelding til konferencen

Læs mere på konferencesiden: www.ind.ku.dk/majkonference