17. august 2011

Nordisk netværk for forskning i videregående uddannelser

Sammen med forskningsgrupper fra Sverige, Norge og Danmark har IND fået bevilget penge fra NordForsk til dannelsen af et netværk inden for forskningen i videregående uddannelser, med særlig vægt på kvantitativ forskning og på de sociale dimensioner af de videregående uddannelser.

Netværket skal dels afholde seminarer for de deltagende forskningsgrupper, dels afholde ph.d.-kurser for ph.d.-studerende inden for området.

Projektet er koordineret af Mikael Börjesson fra Uppsala Universitet. Deltagergruppen omfatter forskningsenheder fra Uppsala, Göteborg Universitet, Oslo (NIFU), Högskolen i Oslo, Universitet i Bergen, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet. Fra KU deltager foruden IND også Institut for Sociologi. Projektet løber fra efteråret 2011 til 2014.

For flere informationer kan på IND kontaktes Lars Ulriksen.