18. december 2013

Ph.d.-vejlederkursus

Målet med kurset er at hjælpe vejledere med at gøre deres vejledningspraksisser mere effektivt målrettet den enkelte ph.d-studerende og blive bedre til at støtte op om den ph.d.-studerendes kompetenceudvikling.

Læs mere om kurset og om tilmelding på vores hjemmeside (engelsk).