17. november 2014

IND's skriftserie nr. 33/2014: Fysikkandidaters overgang til arbejdsmarkedet

En rapport over en undersøgelse af nyuddannede fysikkandidaters oplevelse af overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 252 kandidater i fysik fra Københavns Universitet samt interviews blandt 16 af disse kandidater. Overordnet set viser undersøgelsen, at fysikkandidater har et snævert billede af hvilke karrieremuligheder de har, samtidig med at de har svært ved at italesætte deres kompetenceprofil. Undersøgelsen viser også, at mens fysikkandidaterne hurtigt finder arbejde efter endt uddannelse, så oplever de samtidig en række udfordringer af både faglig og generisk karakter i mødet med arbejdslivet.

Undersøgelsen blev gennemført som et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og Niels Bohr Institutet ved Trine Louise Brøndt Nielsen (projektleder) og Henriette Tolstrup Holmegaard.

IND's skriftserie no. 33/2014: "Fysikkandidaters overgang til arbejdsmarkedet" kan downloades eller købes.