4. november 2014

Ud i virkeligheden

Journalist Annette Haugaard har interviewet adjunkt ved Institut for Naturfagenes Didaktik Jan Alexis Nielsen om hans forskning. Dette har affødt en artikel med titlen “Ud i virkeligheden” I oktoberudgaven 2014 af bladet gymnasieforskning (direkte link: http://www.gymnasieforskning.dk/wp-content/uploads/2014/10/GF03_samlet.pdf). I artiklen lægges vægt på nogle af de resulater, der er kommet frem fra midtvejsevalueringen af projektet Gymnasiet tænkt forfra.

Læs mere om Gymnasiet tænkt forfra og find midtvejsrapporten her: https://www.ind.ku.dk/projekter/gymnasiettaenktforfra/