2. april 2014

Ny professor i The Sociology of Science Education på IND

Lars Ulriksen tiltrådte som professor i The Sociology of Science Education ved Institut for Naturfagenes Didaktik den 1. feb. 2014. Tiltrædelsesforelæsning den 30. april.

Lars Ulriksen

Lars Ulriksen underviser og forsker i overgange mellem forskellige trin i uddannelserne og mødet mellem studerende (eller elever) og de naturvidenskabelige fag og uddannelser. Hans forskning har et særligt fokus på, hvilken betydning det har for læringen og gennemførelsen når de studerendes (eller elevernes) forudsætninger, erfaringer og forestillinger møder de strukturer, kulturer og undervisningsformer, som findes på uddannelserne. Forskningen omfatter både det gymnasiale niveau og universitetsuddannelserne, og den har også haft et særligt blik på de særlige udfordringer, elever og studerende fra mindre uddannelseskendte baggrunde har i uddannelserne.

Lars Ulriksen afholder tiltrædelsesforelæsning den 30. april. IND er vært for den efterfølgende reception.