1. november 2018

Camilla Hellsten Østergaard ny ph.d.-studerende på IND pr. 1. januar 2019

PH.D.-STIPENDIE FRA PH.D.-RÅDET

Praksisnær forskning i folkeskolen.

Projekttitel: Matematikdidaktisk design for Statistisk literacy - Vi undersøger verden

Resumé: Statistisk literacy, dvs. forudsætninger for at forholde sig kritisk og indsigtsfuldt til kvantitative data og udsagn baseret på sådanne, er nødvendig for alle borgere i nutidens samfund. Projektet undersøger hvordan designformatet ”studie og forskningsforløb” (SFF) og teknologiske ressourcer kan bruges til at styrke folkeskolens bidrag til elevernes statistiske literacy. Metoden er et didaktisk designforskningsprojekt, hvor eksemplariske SFF designes, afprøves og dokumenteres i samarbejde med lærerteams.

Hovedvejleder: Professor Carl Winsløw, IND

Medvejledere: Lektor, ph.d. Klaus Rasmussen og lektor, ph.d. Charlotte Krog Skott, begge fra KP

Camilla Hellsten Østergaard kommer fra en stilling som lektor på Københavns Professionshøjskole (KP), hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med matematikkens didaktik samt integration af teknologi i grundskolens matematikundervisning; særligt i statistikundervisningen. Derudover har Camilla flerårig erfaring med talentuddannelse på læreruddannelsen (ASTE); herunder design af særligt teknologimodul til uddannelsen.

Ph.d.-projektet er et af de 12 udvalgte ph.d.-projekter som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt i alt omkring 29 millioner kroner til. Projekterne skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen.

Læs mere om de 12 udvalgte ph.d.-projekter.