9. januar 2018

Dansk forskning om universitetsundervisning i fokus på internationalt matematikseminar

Matematikdidaktik

Det stigende internationale fokus på at fremme de studerendes matematiske kompetencer inden for de tekniske og økonomiske uddannelser har øget fokus på dansk matematikdidaktisk forskning.

I den forbindelse afholdtes International Workshop on Mathematical Education for non-mathematics students i Tokyo, hvor Professor Carl Winsløw fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet var inviteret keynotespeaker den 7. januar med titlen: Task design for university mathematics education with a case from engineering.

Temaerne for den internationale workshop var:

  1. Mathematics Education for Science, Technology, and Engineering Students
  2. Mathematics Education for Non-STEM Students to Promote Quantitative Literacy

Læs mere om International Workshop on Mathematical Education for non-mathematics students.