26. april 2022

Nye forskerstillinger: Vær med til at åbne porten for kvinder i STEM

Forskning

Forskningsprojektet GATE skal undersøge, hvorfor unge kvinder, der har tilvalgt naturvidenskaben i gymnasiet, ikke ender med at gøre karriere inden for STEM-feltet.

Gymnasieelever
I Danmark ved vi stadig meget lidt om, hvordan de in- og eksklusioner, der finder sted i undervisningen, spiller sammen med unge kvinders til- og fravalg af uddannelse.

Blandt de unge kvinder, der vælger naturvidenskaben som studieretning i gymnasiet, er det kun en tredjedel, som ender med at læse videre inden for STEM-feltet. 

Nu skal et nyt forskningsprojekt undersøge de unge kvinders møde med naturvidenskabsundervisning i gymnasiet. 

“Vi ved fra international forskning, at det har stor betydning, hvad der genkendes og anerkendes i undervisningen,” siger lektor Henriette Holmegaard, der sammen med lektor Lene Møller Madsen leder projektet GATE - Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering.

“I Danmark ved vi stadig meget lidt om, hvordan de in- og eksklusioner, der finder sted i undervisningen, spiller sammen med unge kvinders til- og fravalg af uddannelse. Det skal vi med GATE-projektet både afdække og gøre noget ved,” siger Henriette Holmegaard.

Projektet har netop fået bevilliget 8,8 millioner over fire år fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden).

Studiekultur, undervisning og køn

Som en del af projektet leder forskerne nu efter to ph.d-kandidater og en postdoc.

“Begge ph.d.-studerende får til opgave at undersøge de in- og eksklusionsmekanismer, der er indlejret i undervisningen,” fortæller Henriette Holmegaard. 

Det ene ph.d.-projekt undersøger kemi og dets praksisser for eksempel i laboratoriearbejdet, mens det andet ph.d.-projekt skal undersøge fysik og dets praksisser for eksempel computational thinking gennem brug af MATLAB. 

Begge projekter skal undersøge, hvordan undervisningen og studiekulturen i fagene interagerer med køn - og særligt hvordan de påvirker de unge kvinders interesser og aspirationer mod naturvidenskab og ingeniørvidenskaberne. 

“Vi er på udkig efter kandidater, der kan kombinere erfaring med et eller flere af de udvalgte fag, erfaring med gymnasiet som forskningsfelt og viden om empirisk kvalitativt arbejde,” siger Henriette Holmegaard. 

“Derudover er det ideelt, hvis man er interesseret i unge kvinder relation til de naturvidenskabelige og tekniske fag.”

Hvilke fagligheder, der værdsættes

Den tredje stilling, som er opslået i GATE-projektet, er en treårig postdoc, der får ansvar for en selvstændig arbejdspakke under projektet. 

Som postdoc skal du gennem interviews og observationer følge en gruppe unge kvinder gennem gymnasiet. Målet er at finde frem til, hvilke interesser og fagligheder, der værdsættes i naturfagene, samt hvordan de relaterer til unge kvinder og deres erfaring med naturvidenskaben og deres liv generelt. 

Ideelt har postdoc-kandidaten solid erfaring med kvalitative studier, erfaring med at forske i gymnasieområdet og kendskab til litteraturen om køn og equity inden for naturfagsundervisning, siger Henriette Holmegaard. 

“Men vi opfordrer alle kandidater til at søge stillingen, uanset om de ikke tjekker absolut alle bokse,” understreger lektoren. 

For både postdoc-stillingen og ph.d.-stipendiaterne gælder det, at man bliver en del af forskningsgruppen SICS (Science Identity, Culture and Space) på Institut for Naturfagenes Didaktik.

Kontakt

Henriette Tolstrup Holmegaard
Lektor
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
htholmegaard@ind.ku.dk
+4535320386

Lene Møller Madsen
Lektor
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
lmmadsen@ind.ku.dk
+4535320459