1. februar 2017

IND har 10 års jubilæum den 1. februar 2017

Institut for Naturfagenes Didaktik blev dannet februar 2007 som en videreføring af Center for Naturfagenes Didaktik og har siden sommeren 2010 haft til huse i Observatoriet på Øster Voldgade 3.

IND’s forskningsområde er naturvidenskabernes didaktik, videnskabsteori og universitetspædagogik, og instituttet underviser i fagdidaktik, videnskabsteori og formidling på bachelor- og kandidatuddannelserne på SCIENCE.

IND står for den fagdidaktiske del af uddannelsen af kommende gymnasielærere på SCIENCE og kører en masteruddannelse for gymnasielærere i science-undervisning (MiSU).

IND har også den rolle at stå for den universitetspædagogiske og fagdidaktiske udvikling på SCIENCE og bidrage hertil på KU som helhed som det ene af tre universitetspædagogiske enheder på KU.

IND forsker og underviser også i videnskabshistorie og -filosofi og i hvordan museer og science-centre kan bidrage til bedre læring i naturfagsundervisning. Meget arbejde foregår i samarbejde med eksterne, og flere projekter har fokus på innovation i uddannelse og teknologiunderstøttelse af undervisning.

10 års jubilæet fejres den 9. juni 2017 med reception og faglige seminarer. Se www.ind.ku.dk/jubi.

Læs mere om instituttet.