9. marts 2017

Overvejer du at tage en master i scienceundervisning?

Master i scienceundervisning er et tilbud til dig som vil:

  • videreudvikle din egen undervisningspraksis med afsæt i den nyeste naturfagsdidaktiske forskning
  • have et bedre udgangspunkt for naturfaglige udviklingsprojekter i og på tværs af fagene
  • være del af et inspirerende netværk af kompetente og engagerede medstuderende og undervisere

Master i scienceundervisning er tilrettelagt som et deltidsstudie over 3 år. Underviserne kommer primært fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Der lægges stor vægt på kobling mellem teori og deltagernes egen praksis. Masteruddannelsen er først og fremmest rettet mod undervisere på de gymnasiale uddannelser og udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Næste hold starter til august 2017.

Du kan komme til informationsmøde om masteruddannelsen den 23. marts i Aarhus og den 3. april i København.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding til informationsmøder: https://www.ind.ku.dk/misu

Yderligere information:

Overvejer du at søge optagelse på Master i scienceundervisning, eller blot tage enkelte fag, er du meget velkommen til at kontakte Christine Holm for at høre nærmere om uddannelsen og mulighederne, (cholm@ind.ku.dk, tlf. 35320537).