6. december 2019

25 mio. kr. til nyt matematikcenter

Nationalt center for udvikling af matematikundervisning

etableres af AU, KU, AAU, KP og VIA med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet har netop annonceret, at et konsortium bestående af KU, AU, AAU, KP og VIA er udset til at etablere det nye Nationale center for udvikling af matematikundervisning. Det sker som afgørelse af et opslag fra februar 2019. Bevillingsrammen er 25 mio. kr. for en femårig periode. Fra ministeriets pressemeddelelse citerer vi: Centret skal hæve fagligheden i faget blandt andet ved at indsamle og udbrede erfaringer og ny viden om faget til gavn for børn, elever, pædagoger og undervisere. Centret placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, der er et institut under Aarhus Universitet, men centret er et tæt samarbejde mellem konsortiets deltagere: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Anker- og kontaktperson på KU er Carl Winsløw, professor i matematikkens didaktik.