29. januar 2019

Jesper Bruun ansat som tenure-track adjunkt på IND pr. 1. januar 2019

Jesper Bruun

Jesper forsker i undervisning, undervisningsudvikling og evaluering i sciencefagene med speciel fokus på fysik. Et godt eksempel på dette er projektet Marsbasen, som lige har fået en bevilling på 5 millioner kroner over tre år. Projektet skal udvikle et blended-learning spil, hvor elever i 1.g skal lære pensum i Fysik C ved at deltage i en interaktiv historie som de selv er med til at skabe. Du vil snart kunne læse mere om projektet på IND's hjemmeside. På undervisningssiden skal Jesper deltage i og varetage en række kurser i naturfagenes didaktik, blandt andet på MiSU-uddannelsen. I forårssemestret er der fokus på undervisning i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, læringsteori, evaluering og feedback.