12. december 2019

IND med i kortlægning af børn og unges science-kapital

SCIENCE-KAPITAL

IND er en del af ledelsen af nyt, stort, nationalt projekt - SCOPE - om børn og unges science-kapital. Med en 10 årig horisont giver projektet en unik platform for at skabe viden om udviklingen af børn og unges interesse og motivation for science. IND har ansvaret for den kvalitative del af projektet.

Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden har netop offentliggjort at de finansierer SCOPE-projektet, der i op til 10 år skal undersøge hvordan børn og unges viden om, interesse for og forhold til science udvikler sig over tid. Et særligt blik vil være på at forstå, hvordan børn og unges erfaringer og baggrunde spiller sammen med deres mulighed for at se sig selv i science. Det er bl.a. disse baggrunde, erfaringer og ressourcer, som skal undersøges med begrebet science-kapital. Det kan gøre os klogere på, hvorfor nogle børn og unge udvikler og fastholder en science interesse, mens den forsvinder hos andre. Det er en interesse som har betydning for børnenes dannelse som samfundsborgere og for nogle også for deres valg af uddannelse.

Projektledelsen udgøres af VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – og Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet. Øvrige samarbejdspartnere i projektet er Københavns Professionshøjskole (KP), VIA University College samt Astra.

Projektleder fra IND er lektor Henriette Tolstrup Holmegaard. Henriette har et tæt samarbejde med professor Louise Archer fra University College London, der har udviklet og kortlagt begrebet i en engelsk kontekst. Derudover deltager ph.d.-studerende Ene Ernst Hoppe og Katia Nielsen og professor Lars Ulriksen,

Henriette Tolstrup Holmegaard

”Det særlige ved SCOPE er, at det følger de samme børn og unge over lang tid og i mange forskellige sammenhænge. Det vil skabe unik ny viden om børn og unges forhold til teknik og naturvidenskab og om de barrierer, der forhindrer nogle børn og unge i at engagere sig i naturvidenskab”, lyder det fra Henriette Tolstrup Holmegaard fra Institut for Naturfagenes Didaktik.

Projektet består af en ambitiøs kvantitativ og kvalitativ del. IND har hovedansvaret for den kvalitative del, mens VIVE står for den kvantitative del. Indsamlingen af data vil foregå på et stort antal grundskoler og ungdomsuddannelser med henblik på at kunne undersøge forskelle i science-kapital på tværs af aldersgrupper og skoletyper. Centralt i den kvalitative del står etnografisk feltarbejde, hvor børn vil følges med etnografiske metoder på tværs af fag og sammenhænge både i og udenfor skolen. Desuden vil børn og deres familier blive fulgt over tid gennem interview og workshopper.

Bevillingens størrelse og varighed giver mulighed for at gennemføre etnografisk arbejde i mange klasser over tid. Det giver en indsigt i, hvordan børn og unge møder teknik og naturvidenskab, og hvordan de oplever det møde.

 Læs artikel i Politiken Skoleliv: Konsortium vil kortlægge elevers syn på naturfag: 21,3 millioner øremærkes til storstilet undersøgelse

Se også nyhed hos VILLUM FONDEN og nyhed hos VIVE.